Projekti

ENZA 3

ENZA 3

Osnovni cilj ovog projekta je je promocija koncepta energetskih zadruga za razvoj lokalnih zajednica što će se ostvariti preko osnivanja prve energetske zadruge u BiH, te afirmacija grupnog finansiranja (crowdfunding) kao mehanizma finansiranja projekata OIE. Osim...

ENZA 2

ENZA 2

U sklopu ovog projekta osnovni zadatak bio je da se koncept energetskih zadruga promoviše, ali i da se sa pravnog aspekta pomogne pri osnivanju energetske zadruge. Odabrane su dvije potencijalne energetske zadruge u BiH: Prijedor i Nemila. Održano je više sastanaka sa...

ENZA 1

ENZA 1

Projekat ENZA prvi je projekat ove vrste u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj ovog projekta bio je podizanje svijesti o značaju, potencijalima i mogućnostima za lokalni razvoj putem djelovanja kroz energetske zadruge. Osim navedenih ciljeva kroz projekat su se...