Osnovni cilj ovog projekta je je promocija koncepta energetskih zadruga za razvoj lokalnih zajednica što će se ostvariti preko osnivanja prve energetske zadruge u BiH, te afirmacija grupnog finansiranja (crowdfunding) kao mehanizma finansiranja projekata OIE. Osim toga, specifični ciljevi ovog projekta su:
1. Biti ogledni primjer za slične projekte u drugim regijama BiH
2. Promocija korištenja obnovljivih izvore energije putem zadruga u vlasništvu lokalnog stanovništva
3. Prezentacija dobrih praksi
4. Uključivanje šireg kruga ljudi (predstavnici drugih NVO, donosioci odluka, mediji, javnost)
5. Prikupljanje sredstava za energetsku zadrugu putem crowdfunding modela.

U sklopu projekta održana su dva seminara „ENergetske ZAdruge kao pokretač lokalnog razvoja“, u Banja Luci i Bijeljini, a u septembru će se organizovati i treći seminar u Mostaru. Učestvovanjem na seminaru zainteresovane strane imaju mogućnost da se upoznaju sa konceptom energetskih zadruga i zakonskim aspektima osnivanja istih, te da se pobliže upoznaju sa mogućim tehnologijama za projekte obnovljivih izvora energije. Obzirom da bi se u BiH trebala osnovati prva energetska zadruga na seminarima su predstavljeni i primjeri energetskih zadruga iz regiona i EU, te komplementarni projekti u BiH, ali i potencijal za izgradnju biogasnih postrojenja u BiH.