U sklopu projekta “MEMO Moja Energija – Moja Općina”, koji Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC provodi u saradnji sa njemačkim Fondacijom Heinrich Böll u Sarajevu, izdata su 3 newslettera.

U Newsletter 1. čitajte o:

  • DRIN Fojnica – prva solarna građanska inicijativa Bosne i Hercegovine
  • Projekat „MEMO (Moja Energija – Moja Općina)“
  • Međunarodna konferencija “Dobra energija i ekonomija: Transformacija lokalnih zajednica kroz saradnju energetskih zadruga i lokalnih vlasti”

U Newsletter 2. čitajte o:

  • Održana panel konferencija “Građanska energija” u Sarajevu,
  • Prvo solarno selo u Bosni i Hercegovini = Solarna Pecka
  • Sretna srebrenička priča o složnim ljudima: Osmače

U Newsletter 3. čitajte o:

  • Studijska posjeta “Energetske zadruge u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji”
  • Prva energetska zadruga u Srbiji: Sunčani krovovi Šapca
  • Održan seminar “Energetska i klimatska politika”

 

Link za preuzimanje: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N0SUr2Aaw8HzPgZuvDtJvnULBs9MqB24?ths=true