Zelena energetska zadruga (ZEZ) u sklopu projekta za promociju obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini kojeg provodi Njemačka organizacija za tehničku suradnju – GIZ razvija projekat Razvoj modela građanske energije za financiranje projekata obnovljivih izvora energije (OIE) u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom razviti će se modeli građanske energije u specifičnom nacionalnom kontekstu BiH. Fokus je na razvoju i poticanju međunarodne saradnje sa lokalnim inicijativama i REScoop.eu, a razviti će se i testirati modeli građanske energije. U sklopu projekta mapirati će se lokalne energetske inicijative za OIE. Osim toga, kroz ovaj projekat razviti će se program podrške za 10 do 12 odabranih lokalnih inicijativa s fokusom na gradove i općine u sklopu kojeg će se održati capacity buildiing radionice, povezivanje s EU zadrugama (kroz webinare ili radionice), kick off event saradnje s REScoop.eu i potpisivanje memoranduma, prijedlog platforme za građansku energiju u BIH. Platforma za građansku energiju ENZA.ba će služiti kao polazna tačka informisanja o zadružnim inicijativama i mjesta za umrežavanje, udruživanje, a i poslovanje.

 

Više o projektu na: http://www.zez.coop/razvoj-modela-gradanske-energije-za-financiranje-projekata-oie-u-bih