Seminari su organizovani u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 2016. godine. Na ovim seminarima učesnici su imali priliku upoznati se sa konceptom energetskih zadruga, njihovim prednostima, karakteristikama i koristima, te sa zakonskom definicijom energetskih zadruga i obavezama članova zadruge. Osim toga prikazani su primjeri energetskih zadruga u Austriji i Grčkoj. Važnost energetskih zadruga predstavljena je kroz prezentaciju „Integracija i poticanje OIE kao strateško opredjeljenje održivog razvoja BIH i doprinosa široj društvenoj zajednici“, gdje su se učesnici upoznali za globalnim odgovorom na klimatske promjene, relevantne politike u sektoru energije u BiH, obnovljivim izvorima energije, ciljevima, scenarijima i šemama podsticaja i barijerama za OIE u BIH do 2020., poticanju OIE u BIH, poslovnim modelima sa fokusom na lokalnu zajednicu i primjerima OIE projekata na lokalnom nivou u RS-u. Pored toga, učesnici su imali priliku shvatiti koje su to društvene i okolinske koristi energetskih zadruga i koju ulogu ima društvo u rješavanju problema modernog života, sa naglaskom na održivi razvoj.

Hotel Atina, Banja Luka, 08.06.2016

Hotel Holywood, Sarajevo, 09.06.2016

Hotel Tuzla, Tuzla, 13.10.2016