Prva javna tribina održana je u prostorijama MZ „Nemila“ u Nemili, 08.11.2017. godine. Ovdje je predstavljena Studija izvodljivosti energetske zadruge za drvnu sječku. U studiji su predstavljeni motivi za organizovanje energetske zadruge, pravni aspekti, te procjena ukupnih troškova potrebnih za održivost energetske zadruge i finansijska analiza. Učesnici su pozitivno reagovali na podatke predstavljene u Studiji i podržali su proces osnivanja energetske zadruge. Na javnoj tribini su izneseni i prijedlozi o organizacijskoj strukturi , te je dogovoreno da se održi trening koji bi pomogao u lakšem savladavanju pravnih zahtjeva koje je potrebno zadovoljiti pri osnivanju.

Druga javna tribina održana je 09.11.2017., u hotelu „Prijedor“. Predstavljena je Studija izvodljivosti za osnivanje energetske zadruge za proizvodnju biogasa na području Prijedora. Nakon prezentacije Studije učesnici su imali priliku poslušati prezentaciju predstavnika firme Goffin Energy GmbH u kojoj su predstavljeni pogoni za proizvodnju biogasa. Dr. Walter Frölich sa Poljoprivrednog instituta u Banja Luci svojom prezentacijom je upoznao učesnike sa biljkom Silphium perfoliatum koja je pogodna za proizvodnju biogasa.