Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved
INICIJATIVA ZA PROIZVODNJU BIOGASA U PRIJEDORU Potencijalna energetska zadruga Prijedor kako se i iz naziva može otkriti nalazi se u Prijedoru. Osnovna djelatnost ove energetske zadruge bila bi proizvodnja i korištenje energije iz biogasa.  Proizvodnja i korištenje energije iz biogasa zbog zahtjeva za obnovljivom energijom kao zamjenom za fosilna goriva se znatno povećava. Većina poljoprivrednih i industrijskih postrojenja na biogas u Evropi koriste biogas za proizvodnju električne energije u kogeneracijskim postrojenjima. Najveća barijera održivosti biogasnih postrojenja je nabavka dovoljnih količina sirovine za proizvodnju biogasa kao i iskorištenje raspoložive toplote sa biogasnog postrojenja. Zbog toga je posebno bitno izvršiti pravilno dimenzionisanje kapaciteta postrojenja i izbor sirovine. U BiH postoje podsticaji za biogasna postrojenja koja koriste sirovine iz poljoprivrede kroz podsticajne tarife za električnu energiju iz takvih postrojenja. Na konsultativnom sastanku održanom 14.06.2017. godine u Prijedoru učesnici farmeri (vlasnici gazdinstava) su iznijeli pozitivan stav za formiranje energetske zadruge na području grada Prijedora i investiranje sredstava u provedbu pokretanja prve energetske zadruge za proizvodnju biogasa iz stajnjaka u BiH. Lokacija za biogasno postrojenje je odabrana prema ukupnom broju životinja (grla) budućih zadrugara sa područja Prijedora. Lokacija postrojenja ima veliki uticaj na troškove izgradnje i rada, budući da utiče na dobavu sirovine i korištenje odnosno zbrinjavanje digestata, prodaju energije, kao i na socijalne i okolišne aspekte projekta. Lokacija za biogasno postrojenje je odabrana prema ukupnom broju životinja (grla) budućih zadrugara sa područja Prijedora. U studiji je izvršeno i georeferenciranje na osnovu čega je odabrano Trnopolje za lokaciju postrojenja.