Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved
Mi smo energetska zadruga u osnivanju, a naša glavna aktivnost obuhvatala bi proizvodnju drvne sječke na području Nemile i okolnih MZ. Ono što nas je privuklo osnivanju energetske zadruge svakako je dobrobit lokalnog stanovništva. Kroz naše planirane aktivnosti ne samo da ćemo povećati stopu zaposlenosti, već ćemo spriječiti krađu šuma, ilegalnu sječu istih, te poboljšati kvalitet života u našoj lokalnoj zajednici. S tim u vezi naš glavni pokretač za osnivanje energetske zadruge jeste povećanje standarda života lokalnog stanovništva koji ćemo postići unapređujući resursnu efikasnost i kvalitet okoline. Naša misija je jednostavna, prikupljati ćemo drvnu biomasu, a na taj način čistiti ćemo naše šume od drvnog otpada, te ćemo spriječiti učestale požare. Osnovna djelatnost naše energetske zadruge biti će proizvodnja drvne sječke iz, prvenstveno šumskog ostatka, i pilanskog drvnog otpada. Željeni kapacitet u prvoj fazi je 1.500 t godišnje što bi prema procjenama bilo dovoljno za daljinsko grijanje u Nemili, a ciljani kapacitet na kraju razvoja je 5.000 t godišnje. Glavni izvori biomase odnosno sirovine za proizvodnju drvne sječke će biti:
  • Šume: drvo niskog kvaliteta, ostaci iz šumske proizvodnje
  • Plantaže: definisane kao energetske plantaže sa kratkom ophodnjom
  • Drugo čisto drvo: drvo iz vrtova, parkova , održavanja drveća pored puta, vinograda, voćnjaka i nanesenog drveta iz voda
  • Nusproizvodi i ostaci od obrade drveta iz drvne industrije: hemijski netretirani drvni ostaci (sa ili bez kore, ili sama kora) iz primarne prerade drveta (uglavnom pilana)
  • Korišteno drvo: reciklirano drvo/drvni otpad; prirodno ili samo mehanički obrađeno drvo